Business intelligence

Oracle Business Intelligence Ent. Edition
Databases: Teradata, Microsoft & Oracle

Sprawozdawczość wg MSSF / PSR(UoR)
Controlling i budżetowanie (EPM)

Mobile & Web Applications

Oracle Application Express & JavaScript
iOS and Android mobile apps, API's

Data Quality & Governance
Zadzadzanie procesami i dokumentacją

Data Integration

Oracle & Microsoft solutions
Freeware Pentaho and Jaspersoft

Operating & Accounting sytems
After M&A as early supporting systems

DLACZEGO CANBI?

Od 10 lat z sukcesem łączymy wiedzę z obszaru ekonomii i informatyki, dzięki czemu mamy pełną wiedzę o potrzebach biznesowych naszych Klientów. Jako strategiczny partner Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych „FINEXA” – największej tego typu organizacji w Polsce – jesteśmy w samym centrum wymiany doświadczeń i tworzenia najlepszych praktyk. Nasz Zespół tworzą programiści, a także byli menadżerowie finansów, w tym dyrektorzy finansowi czy kontrolerzy spółek giełdowych.

LOKALIZACJA NASZYCH KLIENTÓW