VIDEO
×
JS
CSS
APP
CAN.BI FINANCIAL REPORTING
Rozwiązanie CAN.BI FINANCIAL REPORTING klasy Business Intelligence pozwala na prowadzenie pełnej obsługi sprawozdawczości skonsolidowanej oraz jednostkowej. Aplikacja umożliwia w łatwy sposób przygotować sprawozdania spółek oraz potwierdzić stawiane hipotezy do zachodzących w przedsiębiorstwie zjawisk.
Zadzwońcie do mnie
Zostaw wiadomość

Chcesz abyśmy do Ciebie oddzwonili?

Zostaw wiadomość, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

KORZYSCI
Korzyści
 • krótszy czas niezbędny na przeprowadzenie procesu sprawozdawczości skonsolidowanej oraz jednostkowej
 • łatwa analiza danych na wszystkich etapach procesu sprawozdawczości
 • bezpieczeństwo procesu konsolidacji
 • intuicyjny interfejs dla użytkowników
 • dostęp do wszystkich funkcjonalności przez przeglądarkę internetową
OBEJRZYJ WIDEO
FUNKCJE [DESK] CSS
FUNKCJE
Funkcjonalności
 1. 1
  Sprawozdawczość
 2. Sprawozdawczość

  Szybkie i wygodne przygotowanie sprawozdań poprzez możliwość definiowania dowolnych ich rodzajów oraz raportów rozszerzając tym samym zawartą w systemie listę zawierającą m.in.: Bilans, RZiS/P&L, Zestawienie Zmian w Kapitałach Własnych.
 3. 2
  Korekty
 4. Korekty

  Wsparcie procesu nanoszenia ewentualnych korekt realizowane poprzez ich zaczytanie np. z pliku przygotowanego raportu, korekty automatycznej wg reguł definiowanych w systemie czy poprzez bezpośrednią edycję pozycji sprawozdania. Każda ingerencja w pozycje sprawozdania jest logowana i oznaczana, dzięki czemu widoczne są wszelkie korekty wraz z pełną informacją co do osoby, czasu i wartości dokonanej zmiany.
 5. 3
  Biblioteka Funkcji Excela
 6. Biblioteka Funkcji Excela

  Biblioteka funkcji do Excela pozwala zbudować dowolne sprawozdanie.
 7. 4
  Dostęp do Danych Źródłowych
 8. Dostęp do Danych Źródłowych

  Każda ingerencja w pozycje sprawozdania jest logowana i oznaczana, dzięki czemu widoczne są wszelkie korekty wraz z pełną informacją co do osoby, czasu i wartości dokonanej zmiany.
 9. 5
  Konsolidacja
 10. Konsolidacja

  Pełna obsługa wszystkich etapów procesu konsolidacji, co umożliwia delegowanie odpowiedzialności i zadań w ramach całej grupy kapitałowej.
 11. 6
  Konfigurowalność
 12. Konfigurowalność

  Rozwiązanie umożliwia definiowanie nowych oraz modyfikację już istniejących raportów prezentujących dane sprawozdawcze łącznie z regułami kalkulacyjnymi, a także walidacyjnymi.

Sprawozdawczość

Szybkie i wygodne przygotowanie sprawozdań poprzez możliwość definiowania dowolnych ich rodzajów oraz raportów rozszerzając tym samym zawartą w systemie listę zawierającą m.in.: Bilans, RZiS/P&L, Zestawienie Zmian w Kapitałach Własnych.

Korekty

Wsparcie procesu nanoszenia ewentualnych korekt realizowane poprzez ich zaczytanie np. z pliku przygotowanego raportu, korekty automatycznej wg reguł definiowanych w systemie czy poprzez bezpośrednią edycję pozycji sprawozdania. Każda ingerencja w pozycje sprawozdania jest logowana i oznaczana, dzięki czemu widoczne są wszelkie korekty wraz z pełną informacją co do osoby, czasu i wartości dokonanej zmiany.

Biblioteka Funkcji Excela

Biblioteka funkcji do Excela pozwala zbudować dowolne sprawozdanie.

Dostęp do Danych Źródłowych

Każda ingerencja w pozycje sprawozdania jest logowana i oznaczana, dzięki czemu widoczne są wszelkie korekty wraz z pełną informacją co do osoby, czasu i wartości dokonanej zmiany.

Konsolidacja

Pełna obsługa wszystkich etapów procesu konsolidacji, co umożliwia delegowanie odpowiedzialności i zadań w ramach całej grupy kapitałowej.

Konfigurowalność

Rozwiązanie umożliwia definiowanie nowych oraz modyfikację już istniejących raportów prezentujących dane sprawozdawcze łącznie z regułami kalkulacyjnymi, a także walidacyjnymi.
KONTAKT
CHCESZ ZDIGITALIZOWAĆ PROCES W SWOJEJ ORGANIZACJI?