VIDEO
×
JS
CSS
APP
BLOCKY - BLOCKCHAIN
Platforma transkacyjna BLOCKY została wykonana z wykorzystaniem technologii Blockchain. Technologia ta umożliwia przechowywanie i przesyłanie informacji w postaci transakcji, które są ułożone w postaci następujących po sobie bloków danych. Blockchain jest rozproszoną bazą danych zapewniającą integralność i niezmienność zapisanych w niej danych. Niezmienność danych wewnątrz bloków (porcji danych) zapewniona jest poprzez algorytm kryptograficzny tworząc łańcuch bloków (blockchain). Nowy blok tworzony jest na podstawie sumy kontrolnej (hashu lub skrótu) poprzedniego, a następnie zatwierdzana przez węzły. Jakakolwiek próba manipulacji wewnątrz wykonanych już wpisów w blokach zostanie odrzucona przez rozproszony system węzłów. Przedstawione rozwiązanie może mieć zastosowanie do sprawdzania autentyczności plików (np. faktur) pomiędzy nieufającymi sobie dostawcami.
KORZYSCI
Korzyści
 • autentyczność nadawcy transakcji zapewniona przez parę kluczy (prywatnego i publicznego)
 • wykorzystanie algorytmu kryptograficznego nie wymaga żadnej instytucji pośredniczącej która będzie weryfikowała dane dotyczące transakcji i uczestników powoduje że koszty są znacznie niższe w porównaniu z innymi systemami
 • rozproszona architektura zapewnia wysoka dostępność
 • eliminacja czynnika ludzkiego w procesie wysyłania wiadomości
OBEJRZYJ WIDEO
FUNKCJE [DESK] CSS
FUNKCJE
Funkcjonalności
 1. 1
  Obliczanie Sumy Kontrolnej
 2. Obliczanie Sumy Kontrolnej

  Obliczanie sumy kontrolnej pliku zostało wbudowane w interfejs www ułatwiając sprawdzanie poprawności pliku osobom nieposiadającym wiedzy technicznej, przy zachowaniu bezpieczeństwa poprzez wykonywanie algorytmu po stronie przeglądarki.
 3. 2
  Generowanie Kluczy
 4. Generowanie Kluczy

  Algorytm generowania kluczy wbudowany w interfejs www, klucz prywatny nie jest wysyłany na serwer, dlatego jest znany tylko jego właścicielowi.
 5. 3
  Książka adresowa
 6. Książka adresowa

  Obsługa książki adresowej.

Obliczanie Sumy Kontrolnej

Obliczanie sumy kontrolnej pliku zostało wbudowane w interfejs www ułatwiając sprawdzanie poprawności pliku osobom nieposiadającym wiedzy technicznej, przy zachowaniu bezpieczeństwa poprzez wykonywanie algorytmu po stronie przeglądarki.

Generowanie Kluczy

Algorytm generowania kluczy wbudowany w interfejs www, klucz prywatny nie jest wysyłany na serwer, dlatego jest znany tylko jego właścicielowi.

Książka adresowa

Obsługa książki adresowej.
KONTAKT
CHCESZ ZDIGITALIZOWAĆ PROCES W SWOJEJ ORGANIZACJI?