VIDEO
×
JS
CSS
APP
MED.iKPI DASHBOARDS
MED.iKPI DASHBOARDS jest rozwianiem klasy Business Intelligence dedykowanym jednostkom ochrony zdrowia. Aplikacja pozwala z łatwością zrozumieć informacje zawarte w danych dotyczące całego szpitala oraz wesprzeć w wyciąganiu wniosków. Aplikację cechuje właściwe przedstawienie danych i informacji na temat potencjalnych ryzyk oraz prognoz przyszłych wydarzeń w ważnych obszarach zarządzania. Zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej wymaga przeanalizowania dużej ilości danych i podjęcia właściwych decyzji w oparciu o te informacje. Usprawniona, prosta i wydajna analiza biznesowa przedstawiona w postaci Pulpitów Menedżerskich jest kluczem do tego, aby wesprzeć placówki medyczne w jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu danych, dostępnego personelu, źródeł finansowania czy majątku własnego.
Zadzwońcie do mnie
Zostaw wiadomość

Chcesz abyśmy do Ciebie oddzwonili?

Zostaw wiadomość, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

KORZYSCI
Korzyści
 • intuicyjny interfejs zapewniający ergonomię pracy
 • przejrzysta wizualizacja na podstawie rzetelnych i najbardziej aktualnych danych
 • koncentracja na wskaźnikach o kluczowym znaczeniu w procesie decyzyjnym
 • łatwa kontrola odchyleń od założonych w analizie wartości
 • spersonalizowana wizualizacja danych dla poszczególnych użytkowników
 • możliwość analizy trendu z wykorzystaniem danych historycznych
 • możliwość wizualizacji zmian w zależności od zaproponowanych wariantów decyzyjnych
OBEJRZYJ WIDEO
FUNKCJE [DESK] CSS
FUNKCJE
Funkcjonalności
 1. 1
  Wizualizacja Danych - ODDZIAŁY
 2. Wizualizacja Danych - ODDZIAŁY

  • Przyjęcia i wypisy na oddziałach.
  • Lista zgonów na oddziałach.
  • Analiza długich pobytów (akredytacja).
  • Analiza powrotów do szpitala (akredytacja).
  • Analizy TISS-ów (ile punktów w poszczególnych dniach i dla poszczególnych pacjentów).
  • Analiza skierowań na badania (laboratoryjne, RTG, inne).
  • Analiza średniej długości pobytów pacjentów.
  • Analiza długości pobytów przed zabiegiem.
  • Aktywność czasowa personelu (lekarzy).
  • Obłożenie łóżek.
  • Analiza wykonanych procedur zakładowych (ICD-9).
  • Analiza rozpoznań (ICD-10).
 3. 2
  Wizualizacja Danych - PORADNIE
 4. Wizualizacja Danych - PORADNIE

  • Zestawienie wykonanych wizyt wg Poradni.
  • Zestawienie wykonanych wizyt wg Lekarzy.
  • Zestawienie przypisanych grup wg Lekarzy.
  • Zestawienie wg Kodów świadczenia.
  • Analiza wizyt długoterminowych (np. rehabilitacja, hospicja domowe).
  • Analiza wizyt wg Procedur zakładowych i ICD-9.
  • Analiza wizyt wg Rozpoznania ICD-10.
  • Analiza kolejek oczekujących.
 5. 3
  Wizualizacja Danych - IZBA PRZYJĘĆ
 6. Wizualizacja Danych - IZBA PRZYJĘĆ

  • Decyzja w Izbach – jakie przyjęcia, dokąd skierowano.
  • Powroty w Izbach ( np. przed upływem 2 dni).
  • Analiza przyjęć w izbach wg określonych rozpoznań.
  • Analiza przyjęć wg wykonanych procedur ICD-9 i procedur zakładowych.
 7. 4
  Wizualizacja Danych - BLOKI OPERACYJNE
 8. Wizualizacja Danych - BLOKI OPERACYJNE

  • Zestawienie wykonanych operacji.
  • Analiza operacji wg lekarzy.
  • Analiza operacji wg ICD-9 i ICD-10.
  • Analizy czasu wykonywania operacji.
  • Analiza reoperacji.
 9. 5
  Wizualizacja Danych - LABORATORIUM
 10. Wizualizacja Danych - LABORATORIUM

  • Analiza ilościowa z podziałem na poszczególne badania.
  • Analiza oczekiwania na wyniki.
 11. 6
  Wizualizacja Danych - DIAGNOSTYKA RTG
 12. Wizualizacja Danych - DIAGNOSTYKA RTG

  • Analiza ilościowa z podziałem na pracownie i badania.
  • Analiza ilościowa z podziałem na lekarzy.
  • Analiza ilościowa z podziałem na techników.
  • Analiza czasów oczekiwania na badania.
  • Analiza czasów między wykonaniem badania a opisaniem.
 13. 7
  Wizualizacja Danych - BAKTERIOLOGIA
 14. Wizualizacja Danych - BAKTERIOLOGIA

  • Analiza ilościowa wykonanych badań
  • Analiza kosztowa wykonanych badań.
  • Analiza wykonanych badań wg odbiorców.
 15. 8
  Wizualizacja Danych - APTEKA
 16. Wizualizacja Danych - APTEKA

  • Zużycie leków na poszczególnych oddziałach.
  • Zużycie wg wybranych grup analitycznych np. antybiotyki.
  • Stan apteczek.
  • Limity w apteczkach.
  • Zużycia wg Płatników.
  • Stan realizacji umów.
 17. 9
  Wizualizacja Danych - ROZLICZENIA
 18. Wizualizacja Danych - ROZLICZENIA

  • Stan realizacji umów.
  • Stan wykonania ryczałtu.
  • Zestawienie wykonanych grup (procedur) z podziałem na oddziały.
  • Zestawienie wykonanych grup (procedur) z podziałem na lekarzy.
  • Analiza nadwykonań (niezapłaconych procedurach) poza ryczałtem.
  • Analiza kolejek oczekujących.
  • Ranking grup JGP.
  • Porównanie kosztów i przychodów na pacjenta.

Wizualizacja Danych - ODDZIAŁY

 • Przyjęcia i wypisy na oddziałach.
 • Lista zgonów na oddziałach.
 • Analiza długich pobytów (akredytacja).
 • Analiza powrotów do szpitala (akredytacja).
 • Analizy TISS-ów (ile punktów w poszczególnych dniach i dla poszczególnych pacjentów).
 • Analiza skierowań na badania (laboratoryjne, RTG, inne).
 • Analiza średniej długości pobytów pacjentów.
 • Analiza długości pobytów przed zabiegiem.
 • Aktywność czasowa personelu (lekarzy).
 • Obłożenie łóżek.
 • Analiza wykonanych procedur zakładowych (ICD-9).
 • Analiza rozpoznań (ICD-10).

Wizualizacja Danych - PORADNIE

 • Zestawienie wykonanych wizyt wg Poradni.
 • Zestawienie wykonanych wizyt wg Lekarzy.
 • Zestawienie przypisanych grup wg Lekarzy.
 • Zestawienie wg Kodów świadczenia.
 • Analiza wizyt długoterminowych (np. rehabilitacja, hospicja domowe).
 • Analiza wizyt wg Procedur zakładowych i ICD-9.
 • Analiza wizyt wg Rozpoznania ICD-10.
 • Analiza kolejek oczekujących.

Wizualizacja Danych - IZBA PRZYJĘĆ

 • Decyzja w Izbach – jakie przyjęcia, dokąd skierowano.
 • Powroty w Izbach ( np. przed upływem 2 dni).
 • Analiza przyjęć w izbach wg określonych rozpoznań.
 • Analiza przyjęć wg wykonanych procedur ICD-9 i procedur zakładowych.

Wizualizacja Danych - BLOKI OPERACYJNE

 • Zestawienie wykonanych operacji.
 • Analiza operacji wg lekarzy.
 • Analiza operacji wg ICD-9 i ICD-10.
 • Analizy czasu wykonywania operacji.
 • Analiza reoperacji.

Wizualizacja Danych - LABORATORIUM

 • Analiza ilościowa z podziałem na poszczególne badania.
 • Analiza oczekiwania na wyniki.

Wizualizacja Danych - DIAGNOSTYKA RTG

 • Analiza ilościowa z podziałem na pracownie i badania.
 • Analiza ilościowa z podziałem na lekarzy.
 • Analiza ilościowa z podziałem na techników.
 • Analiza czasów oczekiwania na badania.
 • Analiza czasów między wykonaniem badania a opisaniem.

Wizualizacja Danych - BAKTERIOLOGIA

 • Analiza ilościowa wykonanych badań
 • Analiza kosztowa wykonanych badań.
 • Analiza wykonanych badań wg odbiorców.

Wizualizacja Danych - APTEKA

 • Zużycie leków na poszczególnych oddziałach.
 • Zużycie wg wybranych grup analitycznych np. antybiotyki.
 • Stan apteczek.
 • Limity w apteczkach.
 • Zużycia wg Płatników.
 • Stan realizacji umów.

Wizualizacja Danych - ROZLICZENIA

 • Stan realizacji umów.
 • Stan wykonania ryczałtu.
 • Zestawienie wykonanych grup (procedur) z podziałem na oddziały.
 • Zestawienie wykonanych grup (procedur) z podziałem na lekarzy.
 • Analiza nadwykonań (niezapłaconych procedurach) poza ryczałtem.
 • Analiza kolejek oczekujących.
 • Ranking grup JGP.
 • Porównanie kosztów i przychodów na pacjenta.
KONTAKT
CHCESZ ZDIGITALIZOWAĆ PROCES W SWOJEJ ORGANIZACJI?