JS
CSS
HEADER
Zadzwońcie do mnie
Zostaw wiadomość

Chcesz abyśmy do Ciebie oddzwonili?

Zostaw wiadomość, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

SEKTOR
Sektory
Produkcja
W firmach produkcyjnych informatyzacja, automatyzacja i robotyzacja są czynnikami świadczącymi o innowacyjności. Firmy produkcyjne, aby być konkurencyjnymi na rynku wdrażają koncepcję Przemysłu 4.0, której ideą jest zintegrowanie procesów, w które zaangażowane są maszyny, systemy i ludzie. Coraz bardziej zaawansowane przetwarzanie i wymiana danych pozwalają zdecydowanie efektywniej zarządzać procesami produkcyjnymi, a także biznesowymi, które zazwyczaj bezpośrednio skorelowanymi z produkcją. Eksperci CANBI mają kompetencje, aby digitalizować procesy stricte związane z produkcją, jak i te, które są powiązane z tym kluczowym obszarem. Nierzadko firmy wyposażone w centralne systemy, takie jak, np. ERP/MRP II, SCM, WMS decydują się na ich rozszerzenie wykorzystując w tym celu nowoczesne narzędzia, aby optymalizować procesy, które w danym okresie są kluczowymi w przedsiębiorstwie. Projektowane i wdrażane przez ekspertów CANBI aplikacje mobilne i webowe są integrowane z systemami centralnymi.
PROJEKTY
SEKTOR ADDN

PROCESY  BRANŻOWE

 • Planowanie Produkcji
 • Harmonogramowanie Produkcji
 • Zarządzanie Zleceniami Produkcyjnymi
 • Analiza Zasobów
 • Analiza Potrzeb Materiałowych
 • Procesy Magazynowe
 • Zarządzanie Ekspozycją
 • Business Intelligence
 • Obsługa Delegacji
 • Obsługa Wniosków Urlopowych
 • Zarządzanie Operacyjne Majątkiem
 • Obsługa Zgłoszeń Serwisowych
 • Rejestracja Czasu Pracy
 • Zarządzanie Infrastrukturą IT
 • Obsługa Procesu Reklamacyjnego
KONTAKT